luni , 28 septembrie 2020
roen

Instrucțiuni pentru publicare

Autorii trebuie să respecte următoarele specificații/cerințe de redactare:

Fişier Exemplu – 2020

  • prima pagină a articolului trebuie să conţină titlul articolului, cu majuscule, în limba română şi în limba engleză, numele autorului, apartenţa/afilierea instituţională şi adresa de e-mail;
  • la începutul articolului, se va prezenta un rezumat de 10-20 de rânduri, în limba română şi în limba engleză, urmat de cuvinte cheie, în limba română şi în limba engleză;
  • textul articolului trebuie procesat în Microsoft Office Word 2016®, redactat cu diacritice şi nu poate depăşi 15 pagini (A4 format);
  • lista de simboluri folosită în text: aceasta nu va fi publicată, dar va servi la identificarea şi la reproducerea corectă a simbolurilor folosite de autor
  • figurile trebuie să fie procesate în Word, folosind comanda „Move Object with Text” (sau Group) şi vor fi numerotate cu cifre arabe;
  • tabelele trebuie să fie numerotate cu cifre romane: în cazul unor tabele de dimensiuni mari, se poate prezenta conţinutul lor pe scurt în textul articolului sau în anexe, precizându-se că pot fi solicitate direct autorului;
  • formulele matematice se vor numerota la dreapta, astfel: (1), (2)…
  • lista bibliografică trebuie să fie în ordine strict alfabetică și trebuie prezentată într-o listă numerotată, fiecare referinţă începând cu numele de familie al autorului principal.

Menţiuni precum „Comunicare personală” sau „Lucrare republicată” se acceptă în text, dar nu şi la Referinţe bibliografice.

Fiecare colectiv de autori va beneficia de formatul PDF al articolului publicat, împreună cu
1 exemplar cu titlu gratuit din revista tipărită.

Contact:  monica.anghel@ici.ro

Toate articolele vor fi atent analizate, urmărindu-se îndeplinirea tuturor standardelor academice. Autorul corespondent va fi notificat prin intermediul adresei de e-mail.