Instrucțiuni pentru publicare

Autorii trebuie să respecte următoarele specificații/cerințe de redactare:

Fişier Exemplu – 2023

  • prima pagină a articolului trebuie să conţină titlul articolului, cu majuscule, în limba română şi în limba engleză, numele autorului, apartenenţa/afilierea instituţională şi adresa de e-mail;
  • la începutul articolului, se va prezenta un rezumat de 10-20 de rânduri, în limba română şi în limba engleză, urmat de cuvinte cheie, în limba română şi în limba engleză;
  • textul articolului trebuie procesat în Microsoft Office Word 2016®, redactat cu diacritice şi nu poate depăşi 14 pagini (A4 format), incluzând bibliografia și prezentările autorilor;
  • lista de simboluri folosită în text: aceasta nu va fi publicată, dar va servi la identificarea şi la reproducerea corectă a simbolurilor folosite de autor
  • figurile trebuie să fie procesate în Word, folosind comanda „Move Object with Text” (sau Group) şi vor fi numerotate cu cifre arabe;
  • tabelele trebuie să fie numerotate cu cifre romane: în cazul unor tabele de dimensiuni mari, se poate prezenta conţinutul lor pe scurt în textul articolului sau în anexe, precizându-se că pot fi solicitate direct autorului;
  • formulele matematice se vor numerota la dreapta, astfel: (1), (2)…
  • lista bibliografică trebuie să fie în ordine strict alfabetică și trebuie prezentată într-o listă numerotată, fiecare referinţă începând cu numele de familie al autorului principal.

Menţiuni precum „Comunicare personală” sau „Lucrare republicată” se acceptă în text, dar nu şi la Referinţe bibliografice.

Contact:  rria@ici.ro

Toate articolele vor fi atent analizate, urmărindu-se îndeplinirea tuturor standardelor academice. Autorul corespondent va fi notificat prin intermediul adresei de e-mail.