Institutul de Cercetări în Informatică și Automatică – INRIA

În decembrie 1992, o conferință internaţională, organizată de Paris, a marcat aniversarea a 25 de ani de existență a INRIA, una dintre cele mai importante unităţi europene de cercetare pentru domeniile tehnologiilor informatice și automaticii.

Prezentare generală

Aflat în subordinea Ministerului pentru Cercetare științifică şi Tehnologie şi al Ministerului Industriei, INRIA este un institut public, destinat cercetărilor fundamentale şi aplicative, proiectării de sisteme experimentale, transferului tehnologic, transferului de cunoștințe și experienţă, participării la programe ştiinţifice internaţionale.

Principalele domenii de activitate ale institutului sînt:

– conducerea, controlul și automatizarea producției;

– calcule ştiinţifice, inginerie asistată de calculator;

– robotica, vedere artificială;

– comunicare om-maşină;

– programe, calculul simbolic şi inteligență artificială;

– noi arhitecturi de calculatoare;

– rețele şi sisteme distribuite;

– baze de date.

INRIA are 900 angajaţi, din care 630 – personal de cercetare, şi anume: 230 – cercetători proprii, 400 – cercetători externi provenind din industrie (40), laboratoare de cercetare din sectorul public (90), stagiari (230), cercetători străini (40).
Bugetul anual al institutului este de cca. 360 mil. franci, din care peste 20% este acoperit din contracte și vînzări. La realizarea celor peste 150 contracte aflate în derulare, în fiecare an participă echipe comune din cercetare și industrie. În multe cazuri colaborează și parteneri străini, participanţi la programele ESPRIT și EUREKA. […]

ing. Gabriel Neagu
Institutul de Cercetări în Informatică

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Gabriel Neagu, Institutul de Cercetări în Informatică și Automatică – INRIA, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 67-69, 1992.