Inițiere în limbajul MATLAB (III)

Ing. Ioan Tăbuş

Institutul Politehnic București

Continuarea descrierii elementelor de bază ale limbajului

În cele ce urmează, se va continua introducerea sistematică a noțiunilor care ”constituie nucleul operațional matematic al limbajului MATLAB.

2.3 Operații cu matrici şi cu masive

În MATLAB, există două tipuri de operaţii în care apar ca operatori matricele:
a) operaţiile standard, definite în matematica pentru matrice (adunare, scădere, înmulțire, inversare, rezolvare de sisteme de ecuații etc.) şi
b) operaţii care se efectuează element cu element asupra scalarilor care alcătuiesc matricele; în această situație, matricele sînt privite mai degrabă ca niște zone sau masive (arrays) în care sînt organizate datele scalare.
Principalele operații cu matrice și masive sînt grupate în tabelul următor şi vor fi succint descrise.

[…]

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Ioan Tăbuş, Inițiere în limbajul MATLAB (III), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 93-95, 1991.