duminică , 28 februarie 2021
roen

Ingineria fiabilităţii

dr. ing. Constantin Sâmbotin
Institutul dle Cercetări în Informatică

Rezumat: Ingineria fiabilităţii produselor: sau a sistemelor industriale poate să fie realizată. înu-o concepție modern, din punct de vedere teoretic şi practice, prin utilizarea modelării matematice, a metodelor şi tehnicilor de analiză şi de proiectare specifice şi a unui sistem de proiectare asistată de calculator sau a unui sistem expert. În contentul ingineriei concurente și fabricaţiei integrate cu calculatorul, chiar din faza de proiectare simultană și integrată a tuturor activităților ciclului de viaţă al produsului, fiabilitatea (siguranța în funcţionare) este funcţia importantă. ce reprezintă capacitatea produsului de a îndeplini misiunea pentru care a tost proiectat, în condiţiile de utilizare precizate pentru o durată de timp determinate.
Ingineria fiabilităţii abordează, cu precădere, modelarea probabilistică şi logică care pot reprezenta fenomenele de detectare. funcțiile şi structura produsului.

Cuvinte cheie: Fiabilitatea (Reliability)

– concepte privind ingineria fiabilităţii.

– modele probabilistice şi logice

– metode ale ingineriei concurente şi fabricaţiei integrate prin calculator.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Constantin Sâmbotin, Ingineria fiabilităţii, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 7(3), pp. 17-22, 1997.