Informatizarea educaţiei naţionale (Proiect director)

Coordonator: prof. Viorel Marinescu
Colectiv de elaborare:
mat. Cornel Lepădatu
ing. Mircea Gâlcă
mat. Doina Enache
ec. Daniela Pascal 

Institutul de Cercetări în Informatică

Contextul elaborării Proiectului Director de Informatizare a sistemului educației naţionale

Organizarea şi funcționarea sistemului educaţiei naționale sunt reglementate prin Legea Învăţământului nr. 84/1995.

Învăţământul urmăreşte realizarea idealului educaţional, întemeiat pe tradiţiile umaniste, pe valorile democraţiei şi pe aspiraţiile societăţii româneşti, şi contribuie la păstrarea identității naţionale.

Idealul educaţional al şcolii româneşti constă în dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a individualităţii umane, în formarea personalităţii autonome şi creative.

Învăţământul are ca finalitate formarea personalităţii umane prin:

  • însuşirea cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naționale şi universale;
  •  formarea capacităţilor intelectuale, asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală, necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieți;
  •  dezvoltarea armonioasă a individului prin educaţie fizică, educaţie igienico-sanitară şi practicarea sportului;
  •  profesionalizarea tinerei generaţii pentru desfăşurarea unor activități utile, producătoare de bunuri materiale şi spirituale;
  •  cultivarea dragostei faţă de țară, faţă de trecutul istoric şi de tradiţiile poporului român.
[…]

(Informatizarea educaţiei naţionale. Proiect director strategic, versiunea 1.0, Editura ICI, Bucureşti, 1997, 99 p.)

Vizualizează recenzia completă

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTEI RECENZII SUNT URMĂTOARELE:
Viorel Marinescu, Cornel Lepădatu, Mircea Gâlcă, Doina Enache, Daniela Pascal, Informatizarea educaţiei naţionale (Proiect director), recenzie a lucrării Informatizarea educaţiei naţionale. Proiect director strategic (versiunea 1.0, Editura ICI, Bucureşti, 1997, 99 p.), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 8(4), pp. 68-69, 1998.