Informatica între adevăr şi speranţe

Cît este de rentabilă informatica şi cum se poate calcula aceasta? Care este contribuţia ei la productivitatea globală a economiei? Cîte locuri de muncă desfiinţează şi cu ce le înlocuieşte? Are vreun viitor meseria de informatician şi în ce constă aceasta?
După ani de dezvoltare cînd aceste întrebări au fost eludate, este timpul ca, pornind de la ideile acumulate, să se depăşească eterna dezbatere privind binefacerile şi necazurile provocate de informatică.
Calculatorul este un factor de şomaj? Da, atît timp cît sistemele economice care antrenează şomajul se vor baza în principal pe reducerile de efective. Incidenţa între tehnologie – locuri de muncă este întotdeauna aceeaşi, de-a lungul secolelor. Cînd se va generaliza, de exemplu, carnetul de sănătate, acesta va face să dispară locuri de muncă de la Asigurările sociale, deoarece vor fi necesare mult mai puţine persoane pentru administrarea hîrţoagelor. Astfel, serviciul public va fi ameliorat, cheltuielile de sănătate mai bine orientate şi, prin urmare, va fi posibilă crearea de noi servicii. Efectele nu au însă aceeaşi durată: suprimarea posturilor de lucru se vede imediat, crearea de noi servicii sau pieţe cu ajutorul informaticii se consolidează în decurs de zece ani.
[…]

Sursă: Fayard, L.: La vérité et les raisons d`espérer.
În: Zero. Un. Informatique. Hebdo, nr. 1280, 15 oct. 1993, pp. 37-38.

Traducere: Victoria Haiduc
Institutul de Cercetări în Informatică

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
Victoria Haiduc, Informatica între adevăr şi speranţe (traducere după La vérité et les raisons d`espérer, de Fayard, L., în: Zero. Un. Informatique. Hebdo, nr. 1280, 15 oct. 1993, pp. 37-38), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 100-101, 1993.