Informatica industrială. Noi paradigme şi aplicaţii

Florin Gheorghe Filip
Boldur Bărbat
Editura Tehnică, Bucureşti, 1999

Monografia “Informatica industrială – Noi paradigme şi aplicaţii”, elaborată de F. G. Filip şi B. Bărbat, reprezintă un eveniment nu numai pentru faptul că deschide Colecţia “Tehnologia Informaţiei” a Editurii Tehnice, semnificaţia pentru acest început de mileniu, dar şi pentru noutatea abordării şi a unei sinteze pe care o face într-un domeniu avansat al tehnologiei, cu o deschidere bazată pe ultimele noutăți în acest domeniu.

Lucrarea poate fi apreciată, pentru domeniul abordat, ca un mediu de potenţializare a celui care o studiază, urmărind căutarea unor soluții de perspectivă. Potenţializarea se face prin prezentarea, definirea şi analiza unor concepte noi, care permit formarea unei viziuni de ansamblu privind informatica industrială și ingineria întreprinderii viitorului, folosind instrumentele şi mijloacele oferite de tehnologiile informaţiei şi ale comunicaţiilor (TIC). Chiar dacă prin titlul său lucrarea este limitativă, prin conţinut şi tratare depășește domeniul aplicațiilor din mediul industrial, fie şi numai prin comentariile care se fac asupra noilor concepte și orientări, susținute de o mulțime de trimiteri la referințe bibliografice de ultimă oră, atașate fiecărui capitol.

[…]

Prof. dr. ing. Marius Guran
Universitatea Politehnica Bucureşti

Vizualizează recenzia completă

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTEI RECENZII SUNT URMĂTOARELE:
Marius Guran, Recenzie a lucrării Informatica industrială. Noi paradigme şi aplicaţii, de Florin Gheorghe Filip, Boldur Bărbat (Editura Tehnică, Bucureşti, 1999), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 10(1), pp. 67-68, 2000.