Informatica industrială cedează locul “ingineriei simultane”

Realizarea (miza) majoră care suscită o nouă problematică industriaşilor este reducerea termenelor şi costurilor de-a lungul întregului ciclu de concepţie şi fabricaţie ale produselor lor.
Constructorii cuplează etapele de fabricaţie ale unui produs (de la cercetare, concepţie. fabricaţie, gestiunea producţiei, întreţinere etc., asistate de calculator) făcîndu-se interoperabile prin conectările efectuate între sisteme, aplicaţii, utilizatori.
Într-un anumit fel, ideea nu este nouă: încă din 1980, industriaşii s-au interesat de conceptul de CIM. Ceea ce este nou, este utilizarea etapelor enumerate mai sus, în timp, prin intermediul conceptului de ”concurrent engineering” (inginerie simultană sau concurentă).
Dacă pînă în prezent etapele de producţie erau coordonate, în general, în mod secvențial, prin înlănţuiri în cascadă, generînd tot atitea fişiere la fiecare din posturile de lucru ale utilizatorilor, prin simultaneitate se induc extinderi interactive, paralelisme între procesele de lucru, ceea ce presupune, dimpotrivă, o decompartimentare de funcțiuni.
[…]

Sursă: Antoine, J.: Informatique industrielle: place à l`ingénierie simultanée.
În: Zéro. Un. Informatique. Hebdo, France, nr. 1285, 19 nov. 1993, pp. 40-42.

Vizualizează materialul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI MATERIAL SUNT URMĂTOARELE:
***, Informatica industrială cedează locul “ingineriei simultane” (după Informatique industrielle: place à l`ingénierie simultanée, de Antoine, J., în: Zéro. Un. Informatique. Hebdo, Franța, nr. 1285, 19 nov. 1993, pp. 40-42), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 3(4), pp. 99-100, 1993.