Influenţa managementului şi resurselor organizaţiei asupra creşterii performanţei în activităţile CDI

Costin Pribeanu1, Claudia Roman2, Cristian DRAGHESCU3, Sebastian ROŞULESCU4, Claudia NICULESCU5
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti
2 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie – IMT București
3 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Mecatronicǎ şi Tehnica Mǎsurǎrii
4 S.C. ICTCM – Institutul de Cercetare şi Proiectare Tehnologică pentru Construcţii Maşini S.A.
5 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielǎrie
costin.pribeanu@ici.ro, claudia.roman@imt.ro, draghescu_cristian@yahoo.com, sebastian_rosulescu@yahoo.com, claudia.niculescu@certex.ro

Rezumat: Performanţa în activităţile CDI este influenţatǎ de o diversitate de factori economici, politici, profesionali şi motivaţionali. În acest articol se analizeazǎ rolul şi gradul de influenţǎ al factorilor profesionali care sunt asociaţi cu managementul în CDI şi resursele organizaţiei de cercetare. Analiza relaţiei dintre aceşti factori şi creşterea performanţei în activitatea CDI evidenţiază următorii nouǎ factori majori: calitatea resursei umane, crearea de parteneriate internaţionale, nivelul de salarizare, infrastructura de cercetare, resursele financiare ale organizaţiei, sistemul de aprecieri şi compensaţii, birocraţia excesivă (influenţa negativă), crearea de parteneriate naţionale şi calitatea profesională a şefilor de departamente CDI.

Cuvinte cheie: Cercetare-dezvoltare, Inovare, Performanţe profesionale, Factori instituţionali.

Vizualizează articolul complet