Influența factorilor motivaționali asupra performanței în activitatea de cercetare

Alexandru BALOG1, Tudor PRISECARU2, Emilia VISILEANU3, Irina CRISTESCU1, Sevinci POP4, Ana Voichița TEBEANU2
1 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI, Bucureşti
2 Universitatea Politehnica București
3 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile şi Pielǎrie, București
4 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Științelor Biomedicale „Victor Babeș”
alexb@ici.ro, tudor.prisecaru@upb.ro, visilean@ns.certex.ro, irina.cristescu@ici.ro, spop@ivb.ro, anatebeanu@yahoo.com

Rezumat: În prezentul studiu, prin factori motivaţionali se înţeleg toţi factorii care sunt asociaţi cu motivaţiile cercetătorilor şi care au o influenţă asupra creşterii performanţei în activitatea de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI). Prin urmare, contextul este definit de activitatea de CDI, de modul de organizare şi de condiţiile în care aceasta se desfăşoară. Au fost analizate două categorii de motivaţii: motivaţie intrinsecă și motivaţie extrinsecă. Performanța în ocupaţiile CDI se referă la performanţa personalului de cercetare. Cercetarea a avut drept obiectiv analiza influenței factorilor motivaţionali asupra performanței personalului de cercetare CDI. Rezultatele arată că motivaţia joacă un rol important în creşterea performaţei în ocupaţiile CDI. Valorile medii înregistrate pentru motivaţia intrinsecă sunt mai mari decât cele înregistrate pentru motivaţia extrinsecă (media factorilor 4.27 faţă de 3.81).

Cuvinte cheie: Motivație, Factori motivaționali, Performanță, Activitate de cercetare, Cercetaredezvoltare-inovare, CDI.

Vizualizează articolul complet