Influența calității job-ului asupra creșterii performanțelor în activitatea de cercetare

Dragoș Daniel IORDACHE1,2, Costin PRIBEANU1,3, Irina CRISTESCU1, Alexandru BALOG
1 Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
2 Universitatea București
3 Academia Oamenilor de Știință din România
dragos.iordache@ici.ro, costin.pribeanu@ici.ro, irina.cristescu@ici.ro, alexandru.balog@ici.ro

Rezumat: Printre factorii profesionali care influențează performanța în activitățile de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) se numără: calitatea ocupației, organizarea și managementul în activitatea CDI, dezvoltarea profesională și resursele organizației. În acest articol este analizată influența calității job-ului asupra creșterii performanței în activitățile CDI. Analiza a fost structurată pe trei grupe de factori, care depind de calitatea angajării, calitatea muncii și dezvoltarea profesională. Factorii profesionali asociați cu calitatea ocupației care au o influență importantă asupra performanței (media peste 3.50) sunt: nivelul de salarizare, flexibilitatea programului de muncă, autonomia în muncǎ, stabilitatea postului, programul individual de dezvoltare profesională și stagiile de specializare.

Cuvinte cheie: cercetare-dezvoltare, inovare, performanța profesională, calitatea job-ului, calitatea muncii, CDI.

Vizualizează articolul complet