Impactul dimensiunii umane asupra sistemelor suport decizionale

Aurelian BUZDUGAN, Gheorghe CAPATANA
Universitatea de Stat din Moldova
aurelian.buzdugan@yahoo.com; gh_capatana@yahoo.com

Rezumat: Dimensiunea umană are un rol critic în dezvoltarea și utilizarea sistemelor suport decizionale. Pentru a asigura calitatea și performanța deciziilor recomandate de un astfel de sistem, dimensiunea umană trebuie evaluată în toate fazele dezvoltării sistemului. În plus, domeniul și contextul în care vor fi utilizate aceste sisteme pot impune cerințe suplimentare. De exemplu, domeniile în care siguranța și securitatea sunt o preocupare principală, implică formarea continuă a utilizatorilor și adaptarea sistemelor conform cerințelor. În această lucrare, vom evalua implicațiile dimensiunii umane în cadrul unui sistem de suport a deciziilor pentru gestionarea riscurilor cibernetice în infrastructurile critice. Vom analiza impactul pe care factorul uman îl are asupra sistemelor suport decizionale și vom propune soluții pentru depășirea limitărilor cauzate de elementele factorului uman. Vom discuta, de asemenea, modul în care soluțiile și recomandările propuse pot spori eficiența sistemelor de suport decizionale utilizate în cadrul infrastructurilor critice.

Cuvinte cheie: dimensiunea umană, sisteme informaționale, sistem suport decizional, securitate cibernetică.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Aurelian BUZDUGAN, Gheorghe CAPATANA, Impactul dimensiunii umane asupra sistemelor suport decizionale, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 31(3), pp. 31-44, 2021. https://doi.org/10.33436/v31i3y202103