ÎMBUNĂTĂŢIREA PROTECŢIEI INFRASTRUCTURILOR CRITICE DIN SECTORUL TIC PRIN CREŞTEREA REZILIENŢEI

Art. 02 – Vol. 26 – Nr. 4 – 2016

Dragoş Cătălin Barbu
dragos.barbu@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat: La nivelul Uniunii Europene sunt întreprinse demersuri în privinţa adoptării unei strategii europene pentru securitatea cibernetică, care să armonizeze eforturile statelor membre în abordarea provocărilor de securitate din spaţiul cibernetic şi protecţia infrastructurilor critice. Este important de remarcat faptul că avariile sistemelor într-un sector specific al infrastructurilor critice pot produce efecte în lanţ, datorită rolului lor strategic în contextul socio-economic, care pot avea un potenţial impact în toate aspectele societăţii. Înţelegerea efectelor şi inter-conexiunilor strategice sunt esenţiale atunci când se stabilesc modul de răspuns la evenimente şi când se stabilesc politici.

Cuvinte cheie: securitate, incidente, securitate cibernetică, rezilienţă, infrastructuri critice.

Vizualizează articolul complet