IDENTIFICAREA ORIGINALITĂȚII UNEI LUCRĂRI DE SPECIALITATE FOLOSIND ANALIZA INTRINSECĂ A PLAGIATULUI

Art. 03 – Vol. 25 – Nr. 3 – 2015

Mădălina ZURINI
madalina.zurini@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice

Rezumat: În cadrul articolului se prezintă conceptul de proprietate intelectuală în contextul publicării articolelor de specialitate. Nivelul de originalitate derivă din analiza dreptului de proprietate, fiind o componentă definitorie şi prezentată în antiteză cu conceptul de plagiat. Făcând o trecere la tipurile de analiză a plagiatului, analiza intrinsecă este exemplificată prin propunerea unei metrici de evaluare a stilului de scriere al unui autor din punct de vedere al bogăţiei vocabularului folosit în concordanţă cu nivelul semantic abordat. Metrica propusă este testată folosind o bază de test formată din 17 lucrări de specialitate realizate de un autor pe parcursul a 13 ani. Interpretarea rezultatelor evidenţiază avantajele aduse de completarea analizei cu evaluarea nivelului semantic.

Cuvinte cheie: stilometrie, plagiat, metrici, originalitate.

Vizualizează articolul complet