Identificarea automată prin coduri cu bare utilizate în sistemele integrate de fabricație

prelucrare de ing. Doina Buta

Institutul de Cercetări în Informatică

Rezumat: Codurile cu bare reprezintă în prezent una din cele mal răspîndite metode de identificare, datorită avantajelor pe care le oferă.
În articol se prezintă tipurile de coduri cu bare, structura lor şi domeniile de utilizare.
De asemenea, se prezintă tehnologia de realizare și consideraţii de alegere a sistemului de identificare.

Cuvinte cheie: Coduri cu bare, simbol, caracter, densitate, scanner, identificare, autodiscriminare, standarde, specificaţii, structuri, tipologie, tehnologie, imprimare.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Doina Buta, Identificarea automată prin coduri cu bare utilizate în sistemele integrate de fabricație, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(1), pp. 63-68, 1992.