O PROPUNERE PRIVIND CADRUL DE ANALIZĂ ORIENTAT TIC AL SISTEMULUI NAŢIONAL DE INOVARE (I)

Art. 07 – Vol. 23 – Nr. 3 – 2013

Gabriel Neagu
rgneagu@ici.ro
G Vladimir Florian
vladimir@ici.ro
Marilena Ianculescu
manina@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat: Proiectul FORSEE, finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională în sud-estul Europei are ca obiectiv principal furnizarea unei metodologii pentru Foresight regional şi un exerciţiu pilot de validarea a acesteia, ca suport pentru colaborarea transnaţională în elaborarea planurilor strategice CDI din domeniul TIC. Punctul de plecare în implementarea proiectului a fost studierea situaţiei actuale a sistemului CDI, denumit generic Sistemul Naţional de Inovare (SNI), din fiecare ţară parteneră. Corespunzător orientării tematica proiectului, accentul a fost pus pe domeniul TIC. Scopul lucrării este de a oferi o sinteză a raportului SNI pentru ţara noastră, în termenii unui cadru de analiză care constă din soluţia de structurare a documentului, din conceptele şi indicatorii statistici ai Eurostat şi ai Băncii Mondiale, specifice pentru fiecare secţiune a documentului şi din instanţierea cu rol ilustrativ a acestora pentru ţara noastră, pe baza documentelor elaborate sub egida  UE şi a altor organisme internaţionale. Lucrarea este structurată în două părţi, dedicate analizei SNI din punct de vedere structural şi, respectiv, al performanţei. În această primă parte, după scurte consideraţii cu privire la rolul cercetării şi inovării în consolidarea potenţialul competitiv la nivel micro şi macro economic este furnizată o scurtă prezentare a proiectului FORSEE, urmată de descrierea viziunii structurale despre SNI: contextul naţional de evoluţie a CDI cu accent pe domeniul TIC, configuraţia profilului TIC de ţară, precum şi componentele principale ale SNI (coordonare, resurse şi organizaţii specializate). Cea de a doua parte a lucrării va fi dedicată viziunii referitoare la performanţa SNI.

Cuvinte cheie: proiectul FORSEE, cercetare-dezvoltare-inovare, SNI, viziune structurală, profil TIC, indicatori statistici

Vezi tot articolul