SERVICII DE INFORMARE CONTINUĂ PENTRU MEDIUL DE AFACERI DIN SPAŢIUL RURAL

Art. 05 – Vol. 26 – Nr. 3 – 2013

Alexandru Sipică
alexs@ici.ro
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat:  Dezvoltarea rapidă a societăţii informaţionale determină utilizarea ridicată de instrumente IT (software şi hardware) pentru mediul de afaceri. Articolul prezintă realizarea unui portal pe baza studiului realizat asupra afacerilor din mediul rural. Formularea de ipoteze şi testarea acestora au determinat structura informaţională a sistemului realizat. În testarea ipotezelor s-a folosit metadata nonparametrică pentru comparaţie între grupuri hi pătrat.

Cuvinte cheie: hi pătrat, bază de date, SGDB, mediu de afaceri, investiţii, dimensiune economică, arhitectura sistemului.

Vizualizează articolul complet