Guvernarea electronică (Le gouvernement électronique)

Doina Banciu, Dan Nica
Le gouvernement électronique, Editura Tehnică, Bucureşti, 2005, 196 p., ISBN 973-31-2252-1

Doina Banciu şi Dan Nica, prin această carte a cărei prefață am avut onoarea să o scriu, au întreprins un studiu asupra impactului tehnologiei informației electronice asupra activităţii guvernelor și, în special, a Guvernului României, demonstrând fezabilitatea managementului electronic guvernamental. Toate acestea se înscriu într-una din paradigmele dominante ale ştiinţei informaţiei, paradigma electronică şi digitală.

După studierea în profunzime a politicilor europene, puse în aplicare pentru a dezvolta o societate a informaţiei şi după ce au arătat, cu această ocazie, o excelentă cunoaştere a ansamblului mecanismelor comunitare, autorii descriu evoluţiile petrecute în Europa Centrală şi de Est, şi, în special, în România.

Lucrarea debutează prin descrierea infrastructurii tehnice (accesul la rețea, disponibilitatea, accesibilitatea, calitatea, echipamente şi software-uri) şi evoluțiile acesteia în ultimii 14 ani.

Sunt prezentate aplicaţiile dezvoltate în sectoarele educaţiei, economiei şi a societății, în general. O analiză comparativă, realizată pe perioada anilor 2001 şi 2003, pune în evidență progresul semnificativ, realizat de România în majoritatea categoriilor evaluate, în special, în privința accesului la rețele.

Doina Banciu şi Dan Nica analizează, apoi, strategia guvernamentală, definită pentru a asigura trecerea la societatea informaţiei electronice. Ceea ce se studiază, în special, este ceea ce, pe de o parte, Dan Nica a ştiut să impulsioneze la Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei privitor la punerea în aplicare a proiectelor pilot în domeniul administrației electronice (e-Administration) şi ceea ce Doina Banciu a ştiut să însoțească printr-un efort de cercetare în cadrul programului INFOSOC, deschizând un program de cercetare asupra domeniului e-Government. Sunt prezentate, astfel, baze de informare, dispozitive de comunicare şi procedee tranzacţionale.

Dintre proiectele pilot, Doina Banciu şi Dan Nica au ales studiul procedeelor tranzacționale, puse în aplicare în cadrul Sistemului Electronic Naţional (SEN), care servesc drept exemplu de efectuare a achiziţiilor publice în mod electronic, de asistare a proceselor de admitere în liceele şi şcolile profesionale şi de a implementa un mecanism de achiziţionare în timp real a informaţiei statistice.

În scopul evaluării Sistemului Electronic de Achiziţii Publice, autorii au întreprins o anchetă pe baza unor chestionare adresate autorităţilor contractante şi a celor subordonate. De asemenea, au fost studiate încrederea şi capacitatea utilizatorilor.

În ansamblu, prezentarea cărţii este de foarte bună calitate, lucrarea fiind însoţită şi de o bibliografie interesantă şi de un scurt glosar.

Paris, 18 martie 2005

Yves-François LE COADIC
Profesor de Ştiinţa Informaţiei
Conservatoire National des Arts et Metiers (CNAM), Paris

Vizualizează recenzia completă

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTEI RECENZII SUNT URMĂTOARELE:
Yves-François LE COADIC, Recenzia lucrării Le gouvernement électronique (Guvernarea electronică) de Doina Banciu, Dan Nica (Editura Tehnică, Bucureşti, 2005, 196 p., ISBN 973-31-2252-1), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 15(2), pp. 97, 2005.