Graph Theory: Flows, Matrices (Teoria grafurilor: fluxuri, matrice)

Béla Andrásfai
Akadámiai Kiadó

Budapesta,1991

Lucrarea pe care o recenzăm este continuarea, la un nivel superior, a unei lucrări anterioare, semnată de același autor, intitulată “Introductory Graph Theory” apărută în limba maghiară în anul 1971 și în limba engleză în anul 1977.

Înțelegerea noţiunilor prezentate în lucrarea de faţă presupune un minimum de cunoștințe despre teoria grafurilor, cunoştinţe care pot fi obţinute în general din orice lucrare cu acest specific. Cîteva noțiuni cu caracter introductiv sînt prezentate, de asemenea, şi în capitolul 1 al lucrării.

Al doilea capitol este dedicat unor probleme legate de fluxuri în grafuri, probleme de transport și probleme de planificare pe grafuri. Pentru a ne face o imagine asupra problemelor abordate în acest capitol, considerăm util să prezentăm cîteva exemple:
– cum proiectăm un plan de transport între două localităţi, în așa fel încît transportul să se facă în timp minim, respectînd limitările rețelei de
drumuri ?
– cum trebuie organizat un proiect compus din activități consecutive, în aşa fel încît să minimizăm timpul necesar realizării lui?
– care este numărul minim de puncte într-o rețea de drumuri care trebuie selectate în retea, în așa fel încît orice drum care unește două localităţi date să poată fi controlat? […]

dr. mat. Vasile Coardoș 
Institutul de Cercetări în Informatică

Vizualizează recenzia completă

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTEI RECENZII SUNT URMĂTOARELE:
Vasile Coardoș, Recenzie a cărții Graph Theory: Flows, Matrices (Teoria grafurilor: fluxuri, matrice), de Béla Andrásfai (Akadámiai Kiadó, Budapesta, 1991), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(2), pp. 57, 1991.