GRADE DE CONTRADICŢIE PENTRU ONTOLOGII DE DOMENIU REPREZENTATE PRIN LOGICI FUZZY

Art. 02 – Vol. 23 – Nr. 3 – 2013

Lucian Vintan
lucian.vintan@ulbsibiu.roo
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare în Informatică, ICI – Bucureşti

Rezumat: Scopul principal al acestui scurt articol este acela de a analiza câteva posibile grade de contradicţie între două reguli exprimate în logici fuzzy. Pe această bază, se propun implementări software utile, în special în cercetări referitoare la optimizarea multi-obiectiv automată a unor sisteme complexe de calcul. În particular, calculul automat al gradelor de contradicţie aferente unor ontologii de domeniu reprezentate prin reguli în logici fuzzy – precum cele propuse în [4] – este de un interes ştiinţific cert.

Cuvinte cheie:  Reguli reprezentate în logici fuzzy, metrici de similaritate/disimilaritate, grade de contradicţie, arhitectura calculatoarelor.

Vizualizează articolul complet