Globalitatea simetrică. Un punct de vedere estetic

dr. Cristian Lupu
cristianslupu@clicknet.ro
Centrul pentru Noi Arhitecturi Electronice al Academiei Române

Rezumat: Am numit globalitate comportarea sau auto-organizarea structurală a unei colectivităţi în jurul unei proprietăţi. Globalitatea simetrică este comportarea sau auto-organizarea structurală a unei colectivităţi în jurul unei proprietăţi de simetrie. De exemplu, lucrările de artă pot fi estimate cu ajutorul proprietăţilor de simetrie sau de asimetrie şi, de aici, pot fi apreciate prin globalitate simetrică. Interconectarea morfologică, pe care am propus-o ca un nou model de interconectare, asamblează după anumite reguli, în spaţiul arhitectural Sn! sau în mai multe spaţii arhitecturale Sn1! , …, Snk! , anumite entităţi elementare numite morfeme. Dacă utilizăm pricipiul arhitectural al globalităţii faţă de simetrie vom numi aceste entităţi morfeme simetrice cu care vom construi colectivităţi simetrice şi ansambluri simetrice conducând la o interconectare simetrică. Colectivităţile şi ansamblurile simetrice pot fi şi colectivităţi şi ansambluri estetice (lucrările de artă). Deosebim colectivităţile interconectate estetice (compuse din noduri şi legături) de colectivităţile simetrice estetice (compuse din morfeme simetrice). Globalitatea care caracterizează aceste colectivităţi şi ansambluri simetrice estetice am numit-o globalitate simetrică estetică. Globalitatea simetrică estetică este o măsură de apreciere a unor lucrări de artă, cum încercăm să demonstrăm în acest articol.

Cuvinte cheie: auto-organizare structurală, simetrie, globalitate simetrică, interconectare morfologică, colectivităţi şi ansambluri simetrice, colectivităţi şi ansambluri estetice, globalitate simetrică estetică.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Cristian Lupu, Globalitatea simetrică. Un punct de vedere estetic, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 20(1), pp. 121-128, 2010.