Gestionarea problemelor de etică și responsabilitate socială în industria IT din România (I) –
Posibile îmbunătățiri ale condițiilor de muncă

Maria CERNAT1, Dumitru BORȚUN2, Corina Sorana MATEI1
1 Universitatea „Titu Maiorescu”
2 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative SNSPA
macernat@gmail.com, bortund@yahoo.com, coramatei@yahoo.com

Rezumat: Principalul obiectiv al acestui articol a fost acela de a investiga, folosind metodele cercetării calitative, condițiile de muncă pentru românii care lucrează în domeniul IT și de a evalua nivelul responsabilității sociale și profesionale în organizațiile în care ei își desfășoară activitatea. Cercetări recente arată faptul că piața muncii tinde să fie din ce în ce mai polarizată. Astfel, avem în prezent ceea ce numim ˮslujbe proasteˮ și ˮslujbe buneˮ (Kalleberg, 2012). Sectorul IT românesc a fost mereu considerat – din perspectiva politicilor publice – un sector revoluționar în care inteligența și invovația vor conduce la progres social. Discursul public cu privire la acest sector, reglementările acestuia și salariile relativ mari ne-ar conduce către concluzia că acesta este un sector în care avem ˮslujbe buneˮ. Scopul nostru este să analizăm, cu metode riguroase științific, care sunt condițiile de muncă în acest sector bazându-ne pe caracteristicile utilizate la nivelul Uniunii Europene pentru a evalua calitatea condițiilor de muncă. Concluziile studiului nostru vor necesita mai multe interpretări și recomandări care că sconducă la o îmbunătățire a acestor condiții de muncă și care să evidențieze lipsa organizațiilor sindicale și a gestionării profesioniste a problemelor de natură etică în industria IT din România.

Cuvinte cheie: gestionarea problemelor de etică, responsabilitate socială, calitatea condițiilor de muncă, dimensiunile evaluării calității condițiilor de muncă, calitatea muncii în IT.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Maria CERNAT, Dumitru BORȚUN, Corina Sorana MATEI, Gestionarea problemelor de etică și responsabilitate socială în industria IT din România (I) – Posibile îmbunătățiri ale condițiilor de muncă, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 30(3), pp. 63-76, 2020. https://doi.org/10.33436/v30i3y202005