Generarea automată a regulilor prin învăţare inductivă – Studiu comparativ

Mihaela M. Oprea
Universitatea Petrol-Gaze Ploieşti, Catedra de Informatică

Rezumat: Succesul unui sistem expert depinde în bună măsură de existența unei baze de cunoştinţe complete, coerente şi neredundante. Generarea regulilor din baza de cunoştinţe se poate realiza cu ajutorul algoritmilor de învăţare inductivă. Lucrarea prezintă un studiu comparativ al aplicării unor astfel de algoritmi, de învățare inductivă, ID3, C4.5, ILA, DCL şi RITIO.

Cuvinte cheie: învățare inductivă, arbori de decizie, generarea regulilor, sistem expert.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Mihaela M. Oprea, Generarea automată a regulilor prin învăţare inductivă – Studiu comparativ, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 11(3), pp. 5-12, 2001.