Folosirea tehnicilor moderne de analiză spectrală pentru analiza semnalului rezonanța magnetică nucleară – metoda LPSVD (Linear Prediction Singular Value Decomposition)

Ing. Luminiţa Todor, Ing. mat. Adriana Alexandru

Institutul de Cercetări în Informatică

Ing. Dorin Todor, Fiz. Mihaela Lupu

Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară

Rezumat: Lucrarea prezintă utilizarea metodei LPSVD pentru analiza semnalului  de rezonanță magnetică nucleară. După descrierea teoretică a metodei, este prezentat pachetul de programe asociat (pentru care sînt specificate datele de intrare şi datele de ieşire, sub formă tabelară), precum și performanţele realizate. Rezultatele simulării, folosind un semnal de test, sînt prezentate grafic. În final, sînt comparate metoda LPSVD şi metoda Transformatei Fourier Rapide.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Luminiţa Todor, Adriana Alexandru, Dorin Todor, Mihaela Lupu, Folosirea tehnicilor moderne de analiză spectrală pentru analiza semnalului rezonanța magnetică nucleară – metoda LPSVD (Linear Prediction Singular Value Decomposition), Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 45-50, 1991.