Fiabilitatea sistemelor complexe cu informație incompletă

Prof. dr. Ion Săcuiu
Lector Maria Enăchescu
Iulian Mircea

Academia de Ştiinţe Economice

Rezumat: Promovarea pe piaţă a unui produs de folosinţă îndelungată necesită însoţirea acestuia de un centificat de calitate și fiabilitate, elaborat pe baza unui studiu. Cum este practic imposibil de realizat un lot reprezentativ care să funcţioneze în condinţii reale de exploatare, datorită cheltuielilor mari de obținere a informaţiei şi a duratei mari de experimentare, noi, printr-un proces de simulare descris în lucrare, am obținut datele necesare pentru estimarea riscului de avarie, a duratei de funcţionare, a cheltuielilor din perioada de garanţie și post-garanţie etc. De asemenea, pornind de la informaţia incompletă, obţinută în perioada de garanţie şi o scurtă perioadă de postgaranţie, printr-un model determinist prezentat în lucrare am obținut estimaţii ale elementelor menţionate anterior pe care le- am comparat cu rezultatele simulării. Calculele și prelucrările datelor s-au efectuat prin programe pe care le-am scris în FORTRAN şi pe care le dezvoltăm pentru a elimina orice fază manuală în vehicularea informaţiei existente.

Cuvinte cheie: fiabilitate, informaţie incompletă, risc de avarie, simulare, variabile de stare, funcţie de structură, estimaţie.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ion Săcuiu, Lector Maria Enăchescu, Iulian Mircea, Fiabilitatea sistemelor complexe cu informație incompletă, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 2(3-4), pp. 53-56, 1992.