Factorul uman vs. securitatea cibernetică

Adrian Victor VEVERA, Alexandra Raluca ALBESCU
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România
victor.vevera@ici.ro, raluca.albescu@ici.ro

Rezumat: Securitatea cibernetică a devenit o preocupare pentru toate organizațiile din lume, iar potențialele amenințări sunt tratate cu o seriozitate din ce în ce mai mare – fie că ne referim la recrutarea de personal specializat pentru a gestiona infrastructura IT, fie că ne referim la instruirea angajaților existenți cu privire la cele mai bune practici și politici de securitate cibernetică. Este foarte important să creștem numărul de experți în securitate pentru a depăși aceste preocupări și să le acordăm acestora o pregătire corespunzătoare în domeniul calității. O schimbare completă a focusului asupra securității cibernetice este alarmantă, deoarece nu doar confidențialitatea datelor sau neutralitatea rețelei necesită atenție. Una dintre soluții ar fi un pas suplimentar în securitatea cibernetică, prin educarea și formarea tuturor angajaților din companii, care poate avea o influență pozitivă asupra productivității globale a acestora, pe termen lung.

Cuvinte cheie: securitate cibernetică, educație, training, formare continuă.

Vizualizează articolul complet