Evoluţii şi perspective în realizarea și în utilizarea rețelelor de calculatoare
pentru Cercetare-Dezvoltare

Dr. ing. F. G. Filip
Ing. I. Popa
Institutul de Cercetări în Informatică

MOTTO 1
“Reprezentând, încă, o sclipire în ochii arhitecților, rețelele extrainteligente reprezintă un salt evolutiv către un nou nivel al comunicaţiilor. De asemenea, [ele] ridică la un nivel mai înalt sofisticarea necesară utilizării lor.”

Toffler – “POWER SHIFT”, 1995

MOTTO 2
“Societatea informațională are puterea de ameliorare a calităţii vieții locuitorilor Europei, de creştere a eficacităţii organizării sociale şi economice şi de întărire a coeziunii. Interconectarea rețelelor şi interoperabilitatea serviciilor şi a aplicațiilor trebuie să figureze printre obiectivele prioritare ale Uniunii [Europene]. ”

Bangemann – “Europa şi Societatea Informațională la nivel planetar” [1]

Rezumat: Lucrarea prezintă o serie de elemente privind dezvoltarea rețelelor de calculatoare, în general, şi a celor destinate acestei dezvoltări, în particular. Astfel, la început, se prezintă pe rând istoricul rețelelor de calculatoare (sub forma unei cronologii), evidențiindu-se realizările româneşti. În continuare, se încearcă o prognoză a dezvoltării rețelelor în viitorul apropiat și la orizontul anului 2025, conform datelor existente în literatură. Capitolele următoare prezintă unele date sintetice privind rețelele de calculatoare din Europa sub cercetare-dezvoltare şi se face o descriere a celor existente astăzi în România.

Cuvinte cheie: Backbone, Cercetare-dezvoltare, INTERNET, LAN, prognoze, rețele de calculatoare, societate informatică, WAN.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
F. G. Filip, I. Popa, Evoluţii şi perspective în realizarea și în utilizarea rețelelor de calculatoare pentru Cercetare-Dezvoltare, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 6(4), pp. 5-22, 1997.