Evaluarea satisfacției persoanelor vârstnice în utilizarea de tehnologii inteligente asistive:
vINCI studiu de caz

Lidia BĂJENARU1,2, Ion Alexandru MARINESCU1, Mihaela TOMESCU1, Rozeta DRĂGHICI3
1 Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – ICI București
(lidia.bajenaru, ion.marinescu, mihaela.tomescu)@ici.ro
2 Universitatea Politehnica din București, România
3 Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie „Ana Aslan”, București, România
rozetadraghici@gmail.com

Rezumat: În prezent, la nivel global, populația trece printr-o serie de schimbări demografice importante, ce se manifestă în special prin îmbătrânirea accentuată a populației, proces care va genera pe termen mediu și lung incertitudini privind sustenabilitatea modelului social actual. Principalul efect al acestui declin demografic este reprezentat de majorarea semnificativă a cheltuielilor publice privind serviciile sociale și de sănătate adresate vârstnicilor, aceștia prezentând risc mult mai ridicat de a se confrunta cu probleme de sănătate asociate vârstei ce necesită îngrijire de lungă durată. În acest context au fost inițiate programe de cercetare precum „Active and Assisted Living” (AAL) în Uniunea Europeană ce au drept obiectiv să finanțeze idei inovatoare care să conducă către implementarea unor noi soluții inteligente pentru autonomie asistată bazate pe tehnologii emergente și practici validate clinic ce permit abordări proactive și preventive în menținerea unei vieți active și sănătoase a persoanelor vârstnice. O astfel de idee a fost concretizată prin realizarea platformei tehnologice vINCI al cărei scop principal este acela de a oferi un instrument ușor de utilizat, ce permite vârstnicilor să își optimizeze stilul de viață pentru a-și asigura o longevitate activă prin utilizarea unei tehnologii de asistență personalizată, digitală, discretă, interconectată, adaptabilă și inteligentă. Această lucrare oferă o imagine de ansamblu a impactului tehnologiilor dezvoltate în cadrul proiectului vINCI asupra unui eșantion de utilizatori, analizând feedback-ul primit de la aceștia cu privire la satisfacția rezultată în urma interacțiunii cu aceste tehnologii. Au fost testate aplicația mobilă vINCI și dispozitivele inteligente asociate, prin intermediul cărora se realizează monitorizarea în timp real a diverșilor parametri bio-medicali. Rezultatele acestei analize realizate în cadrul pilotului din România vor ajuta dezvoltatorii să îmbunătățească componentele de bază ale platformei vINCI și să creeze la final un produs competitiv pe o piață extrem de dinamică cum este cea a soluțiilor de asistență personalizată destinată persoanelor vârstnice.

Cuvinte cheie: Tehnologii inteligente asistive, internetul lucrurilor, monitorizare la distanță, satisfacția utilizatorilor, calitatea vieții.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Lidia BĂJENARU, Ion Alexandru MARINESCU, Mihaela TOMESCU, Rozeta DRĂGHICI, Evaluarea satisfacției persoanelor vârstnice în utilizarea de tehnologii inteligente asistive: vINCI studiu de caz, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 32(1), pp. 19-32, 2022. https://doi.org/10.33436/v32i1y202202