Evaluarea consistenței unui limbaj de interacțiune om-calculator cu ajutorul
modelelor conexioniste

dr. ec. Costin Pribeanu
drnd. mat. Laurenţiu Leuştean
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti

Rezumat: Confirmarea ipotezei că uşurinţa în învăţare este dependentă de consistenţa limbajului, se poate face pe cale experimentală, testând diferite variante ale aceleiași sarcini de lucru. O modalitate mai puțin costisitoare este utilizarea unei rețele neurale simple, antrenată să învețe o gramatică sarcină-acțiune. În cadrul acestui articol, se prezintă două experimente de acest tip şi o comparaţie a rezultatelor cu cele obținute prin estimare pe baza unei gramatici sarcină-acțiune.

Cuvinte cheie: interacțiune om-calculator, rețele neurale, gramatici sarcină-acţiune.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Angela Ioniță, Evaluarea consistenței unui limbaj de interacțiune om-calculator cu ajutorul modelelor conexioniste, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 10(3), pp. 40-44, 2000.