Evaluarea abilităților și competențelor TIC ale personalului din cadrul administrației publice

Dragoș SMADA, Irina CRISTESCU
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
dragos.smada@ici.ro, irina.cristescu@ici.ro

Rezumat: Provocarea actuală din perspectivă digitală o reprezintă deținerea unui bagaj de competențe care să permită nu doar încadrarea într-un anumit loc de muncă, ci și posibilitatea implicării în sistemul permanent de educație și formare destinat indivizilor. În societatea actuală automatizată, globalizată și extrem de dinamică angajații (și ne referim aici și la cei din administrația publică) sunt puși în situații noi, nestandardizate, pe care trebuie să le rezolve eficient și rapid. De asemenea, este necesar ca personalul angajat nu doar să gestioneze informații noi, ci și să genereze cunoștințe noi. Funcții care până în prezent nu necesitau o anumită pregătire sau funcții care necesitau doar o pregătire de bază sunt supuse unui proces de revizuire din perspectiva competențelor pe care personalul angajat trebuie să le îndeplinească. Practic, angajații trebuie să facă dovada competențelor deținute și, de asemenea, să le îmbunătățească. Pe baza analizei literaturii de specialitate în domeniu, autorii au prezentat un set de recomandări privind elaborarea unui instrument online destinat măsurării competențelor digitale în administrația publică și detalii privind soluția tehnică aleasă.

Cuvinte cheie: competențe digitale, competențe cheie, administrație publică, cerințe metodologice, instrument de măsurare.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Dragoș SMADA, Irina CRISTESCU, Evaluarea abilităților și competențelor TIC ale personalului din cadrul administrației publiceRevista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 30(1), pp. 49-60, 2020. https://doi.org/10.33436/v30i1y202004