Evaluare în sistemele de cercetare științifică prin platforme web, instrumente şi reţele online

Constanţa Zoie RĂDULESCU
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București
B-dul Mareșal Alexandru Averescu, Nr. 8-10, 011455, București, România
zoie.radulescu@ici.ro

Rezumat: Un sistem de evaluare ar trebui să fie: simplu, uşor de verificat, stabil, transparent, coerent, universal şi flexibil. Pentru a obiectiviza rezultatele obţinute din activitatea de cercetare ştiinţifică au fost introduși indicatori scientometrici. Aceștia sunt niște indicatori cantitativi, cum ar fi numărul articolelor publicate, numărul citărilor primite, numărul de proiecte câştigate prin competiţie, factorul de impact, indicele Hirsch. Evaluarea performanței cercetării științifice reprezintă o sarcină din ce în ce mai importantă acum în epoca digitalizării, a accesului liber la informații și a diversificării rețelelor specializate. O varietate largă de site-uri web individuale și instituționale este acum disponibilă pentru a menține comunitatea științifică la nivel mondial în legătură cu proiectele de cercetare aflate în desfășurare, articolele publicate, conferințele și oportunitățile de colaborare. În articol, se realizează o analiză a evaluării performanţei în cercetarea ştiinţifică prin indicatori bibliometrici şi scientometrici. Se analizează reţele şi instrumente online pentru cercetare cu accent pe indicatorii bibliometrici furnizaţi de acestea. Se prezintă platforme web pentru cercetarea ştiinţifică ce permit realizarea de profiluri cercetător. Se realizează comparaţii între instrumente software pentru rețele de cercetare.

Cuvinte cheie: Platforme web pentru cercetare, indicatori bibliometrici, profil cercetător, instrumente online pentru evaluare, factor de impact, index Hirsch.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Constanţa Zoie RĂDULESCU, Evaluare în sistemele de cercetare științifică prin platforme web, instrumente şi reţele online, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 29(1), pp. 35-44, 2019. https://doi.org/10.33436/v29i1y201903