Europa şi Societatea informaţională la nivel planetar – Recomandări făcute Consiliului European

La reuniunea din decembrie 1993 de la Bruxelles, Consiliul european a cerut să i se pregătească pentru întâlnirea din 24-25 iunie 1994 de la Corfu, de către un grup de înalte personalităţi un raport care să cuprindă măsurile specifice pe care Comunitatea şi statele membre ar trebui să le aibă în vedere în ceea ce priveşte infrastructurile în domeniul informaţional.

Pe baza acestui raport, Consiliul va adopta un program operaţiona!, care să definească procedurile precise de acţiune şi mijloacele necesare.

Bruxelles, 26 mai 1994

Cap. 1

Societatea informaţională: noi moduri de viaţă şi muncă împreună
O sfidare revoluţionară lansată factorilor umani de decizie

În lumea întreagă, tehnologiile informaţionale şi telecomunicaţiile generează o nouă revoluţie industrială, care apare încă de pe acum la fel de importantă şi radicală ca cele precedente.

Această revoluţie este bazată pe informaţie, care este expresia erudiţiei umane. Progresele tehnice ne permit de azi înainte prelucrarea, stocarea, regăsirea şi comunicarea de informaţii sub orice formă s-ar afla acestea (orală, text, imagine), fără a fi constrânsă de spaţiu, timp sau volum.

Această revoluţie oferă inteligenţei umane noi şi considerabile capacităţi, modificând modul de viaţă şi de lucru în grup.

Încă de pe acum, Europa participă la această revoluţie, dar angajarea sa este prea fragmentată, fapt ce ar putea reduce importanţa avantajelor scontate. Un mare număr din obiective ar putea fi atinse de Uniune prin instaurarea unei societăţi informaţionale, scop la care trebuie să se ajungă fâră întârziere. […]

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
***, Europa şi Societatea informaţională la nivel planetar – Recomandări făcute Consiliului European, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 4(2-3), pp. 1-26, 1994.