Entropia şi compresia de date

Ion Ivan
Daniel Verniş
Doru Țuțui
Academia de Studii Economice
Bucureşti

Rezumat: Există numeroşi algoritmi de compresie. Performanța lor depinde de natura informaţiilor din fișiere. Se evaluează entropia fişierelor, se defineşte omogenitatea acestora pentru un set de patru algoritmi de compresie şi se analizează corelaţiile entropie – grad de compresie, după metoda clasică și cu ajutorul coeficienţilor de corelație entropică.

Cuvinte cheie: compresie de date, corelație entropică, algoritmi de compresie, entropie.

Vizualizează articolul complet

COORDONATELE PENTRU CITAREA ACESTUI ARTICOL SUNT URMĂTOARELE:
Ion Ivan, Daniel Verniş, Doru Țuțui, Entropia şi compresia de date, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 7(4), pp. 35-42, 1997.