Wireless Communication Standards: Historical Overview and Analysis

PhD student, Eng. Ștefan Mocanu
Politehnica University of Bucharest
smocanu@rdslink.ro

Abstract: Articolul prezintă aspecte de bază ale comunicațiilor wireless, oferind o analiză comparativă a celor mai utilizate standarde, protocoale și tehnici folosite în acest domeniu deosebit de actual, aflat într-o continuă dezvoltare și perfecționare. Sunt abordate aspecte precum caracteristici funcționale, performanțe, adecvanță, scalabilitate. De asemenea, sunt analizate și prezentate, în sinteză, principalele elemente ale standardului IEEE 802.11.

Keywords: comunicații wireless, WLAN, microunde, multipath fading, MAC (Medium Access Control), CSMAJCD, CSMA/CA, TDMA, spectru larg, FHSS, DSSS.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ștefan Mocanu, Wireless Communication Standards: Historical Overview and Analysis, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 13(1), pp. 39-46, 2003.