Was ist Multimedia?

C. Messina

Carl Hanser Verlag, München, 1993, 312 p.

lată o carte care introduce o nouă coordonată în modul dumneavoastră de a aborda activităţile pe care le desfășuraţi şi tot ce implică acestea.

Pînă în prezent au existat două medii electronice, care au fost preponderente altor mijloace de comunicare în masă. Întîi a fost televiziunea care a extins comunicaţia de știri într-o dimensiune optică. Pe urmă, a urmat calculatorul cu potenţialul său puternic informativ asupra omului în procesul de teleinformatică. În prezent, lipseşte doar sinteza acestor două tehnologii pentru a încheia ciclul evolutiv al simbiozei dintre comunicaţie şi informaţie.

MULTIMEDIA nu este doar un cuvînt-cheie, un concept, ci mai mult – un nou mod de gîndire, o filozofie care configurează sistemele de prelucrare a informaţiilor, astfel încît ele să devină proprii unei comunicări interumane naturale. Cu ajutorul inteligenţei artificiale, comunicarea MULTIMEDIA este configurată mai interesant şi mai acceptabil pentru om.

Comunicarea nu este doar locală, ci ea poate să existe și între sisteme diferite şi cuplate sau între sisteme din cadrul unui mediu distribuit – cum ar fi între trei oameni din Tokyo, New York şi Frankfurt.

Impulsurile majore în direcţia MULTIMEDIA vin exact la timp pentru a preîntîmpina ultimele realizări IBM şi APPLE Computer în special în ceea ce priveşte calculatoarele Macintosh în domeniul graficii.

eng. Gabriel Sonea
Institute for Research in Informatics

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Gabriel Sonea, Review of Was ist Multimedia?, by C. Messina (Carl Hanser Verlag, München, 1993, 312 p.), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 4(1), pp. 93, 1994.