VPIC-based algorithm for compressing images with several levels of gray

math. Breabăn Ancuţa

Institute for Research in Informatics

Abstract: Multiplicarea și dezvoltarea aplicaţiilor care gestionează şi prelucrează imagini a determinat în ultimii ani necesitatea găsirii unor algoritmi performanţi de comprimare/decomprimare a informaţiei vizuale, performanţele măsurîndu-se atît prin timpul de răspuns, cît și prin rata de comprimare realizată, În această lucrare este prezentat “un agoritm original de comprimare bazat pe modele vizuale, care poate fi încadrat în clasa algoritmilor cu trunchiere pe blocuri, utilizînd în plus și tehnici din clasa de algoritmi cu cuantificare vectorială.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Breabăn Ancuţa, VPIC-based algorithm for compressing images with several levels of gray, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 65-68, 1991.