Virtual World Construction

Econ. Claudia Ionescu

National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

Abstract: În acest articol sunt evidenţiate componente ale lumilor virtuale și interacţiunea dintre acestea, incluse în soluţii de implementare care se materializează în sisteme integrate hardware/software complexe.

Keywords: senzori, univers, conducerea simulării, buclă de evenimente, geometria obiectelor.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Claudia Ionescu, Virtual World Construction, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 5(2), pp. 65-68, 1995.