Vectors of a Knowledge Society

Prof. Doina Banciu, PhD

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Articolul prezintă preocupările Uniunii Europene pentru asigurarea accesului la informația digitală a tuturor cetățenilor și, implicit, pentru formarea unei culturi a informației și comunicării. Sunt prezentate, succint, documente ale Uniunii Europene și obiectivele lor principale. În partea a doua a articolului, se aduce o contribuție nouă în definirea vectorilor Societății Cunoașterii. Astfel, alături de vectorii tehnologici și funcționali, autoarea propune definirea vectorului informațional, ca vector de legătură între cei amintiți anterior.

Keywords: cultura informației, cetățean, Societatea Cunoașterii, veetori tehnologici, vectori funcționali.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Doina Banciu, Vectors of a Knowledge Society, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 14(1), pp. 5-8, 2004.