Trends in the evolution of computer-aided design systems

Eng. Nicolae Comănescu

Institute for Research in Informatics

Abstract: Proiectarea asistată de calculator înregistrează pe plan mondial o evoluție spectaculoasă în ceea ce priveşte mijloacele tehnice disponibile, tehnologiile utilizate și conceptele de implementare.
Sinteza prezentată se doreşte a fi – dincolo de trecerea în revistă a principalelor tendinţe în domeniu – şi suportul opțiunilor noastre viitoare.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Nicolae Comănescu, Trends in the evolution of computer-aided design systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(1), pp. 28-30, 1991.