TQM – A Concept for Continuous Improvement

Eng. Dumitru Popescu
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Extinderea implementării conceptului TQM (Total Quality Management) în economia occidentală se datorează tendințelor manifestate în evoluția economică, de globarizare a relațiilor economice, de diversificare a cererilor şi personalizarea produselor, de creştere a performanţelor proceselor şi produselor. TQM oferă un cadru larg de acțiune, determinând un proces de îmbunătățire continuă prin extinderea cerințelor de calitate de la produse la procese şi de aici la nivelul relaţiilor, atitudinilor şi convingerilor, punându-se bazele unei noi culturi industriale, o cultură a integrării şi a calității. Articolul prezintă conceptul TQM şi perspectiva implementării sale.

Keywords: asigurarea calității, managementul calității, integrarea calităţii, flexibilizarea managementului, îmbunătăţire continuă, definiţii, modele, evoluţii, caracteristici.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Dumitru Popescu, TQM – A Concept for Continuous Improvement, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 8(1), pp. 17-21, 1998.