Topics in Nonlinear Analysis

Joachim Escher
Gieri Simonett (editors)
Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1999

Analiza nelineară este un domeniu de cercetare pe cât de interesant, pe atât de dificil, datorită faptului că, spre deosebire de sistemele liniare care se supun principiului superpoziţiei, sistemele neliniare nu ascultă de acest principiu şi sunt, de aceea, mult mai greu de stăpânit. Ca urmare, metodele analizei neliniare nu pot fi metode standard, aşa cum sunt metodele analizei liniare. Cu toate acestea, datorită faptului că sistemele întâlnite în natură, cât şi sistemele construite de om, au o comportare neliniară, interesul pentru analiza neliniară este foarte mare, chiar dacă în practică se utilizează de multe ori metode de liniarizare a sistemelor neliniare, cu care însă nu se pot obține decât cel mult soluţii aproximative ale acestora.

Cartea este dedicată matematicianului Herbert Amann a cărui operă se distinge prin marea luciditate şi adâncime a înţelegerii matematicii. Volumul prezintă o colecţie de 31 de lucrări de cercetare scrise de distincți matematicieni și reflectă interesul şi influenţa analizei în diferite domenii ca: teoria punctului fix, probleme cu valori la limită pentru ecuaţii eliptice nelineare, ecuaţii de evoluţie, sisteme de ecuaţii parabolice cvasilineare, dinamica fluidelor, analiza Fourier și teoria spaţiilor de funcții.

[…]

Florin Stănciulescu, PhD 
National Institute for Research and Development in Informatics – ICI Bucharest

View full review

CITE THIS REVIEW AS:
Florin Stănciulescu, Review of Topics in Nonlinear Analysis, by Joachim Escher, Gieri Simonett (editors) (Birkhäuser Verlag, Basel, Boston, Berlin, 1999), Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 9(2), pp. 67, 1999.