The Use of Structural-Fuzzy Modelling and of Decision Theory in Decision Support for
Evaluating Alternatives

PhD candidate, Math. Maria Moise
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Buchares

Abstract: În lucrare se propune utilizarea modelării structurale fuzzy, combinată cu teoria deciziei de grup pentru evaluarea alternativelor, în condiţiile prezenței informaţiilor de natură imprecisă. Studiul de caz prezentat permite ilustrarea modului de aplicare a algoritmilor propuşi.

Keywords: teoria deciziei de grup, sisteme suport de decizie, teoria fuzzy, modelarea structurală fuzzy, integrala fuzzy Chaquet.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Maria Moise, The Use of Structural-Fuzzy Modelling and of Decision Theory in Decision Support for Evaluating Alternatives, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(1), pp. 45-55, 1996.