The use of modern techniques of spectral analysis for the analysis of the nuclear magnetic resonance signal – the LPSVD (Linear Prediction Singular Value Decomposition) method

Eng. Luminiţa Todor, Eng. math. Adriana Alexandru

Institute for Research in Informatics

Eng. Dorin Todor, Phys. Mihaela Lupu

Institute for Physics and Nuclear Engineering

Abstract: Lucrarea prezintă utilizarea metodei LPSVD pentru analiza semnalului  de rezonanță magnetică nucleară. După descrierea teoretică a metodei, este prezentat pachetul de programe asociat (pentru care sînt specificate datele de intrare şi datele de ieşire, sub formă tabelară), precum și performanţele realizate. Rezultatele simulării, folosind un semnal de test, sînt prezentate grafic. În final, sînt comparate metoda LPSVD şi metoda Transformatei Fourier Rapide.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Luminiţa Todor, Adriana Alexandru, Dorin Todor, Mihaela Lupu, The use of modern techniques of spectral analysis for the analysis of the nuclear magnetic resonance signal – the LPSVD (Linear Prediction Singular Value Decomposition) method, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(3-4), pp. 45-50, 1991.