The Use of Fuzzy Sets in Optimisation Problem-solving

Math. Mircea Sularia, PhD
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea prezintă direcții de aplicare a mulțimilor fuzzy la rezolvarea unor probleme de optimizare: corelarea optimală a obiectivelor cu resursele; tratarea impreciziei privind valorile unor parametri caracteristici; rezolvarea problemelor de optimizare în numere întregi.

Keywords: mulţime fuzzy, mulţimi de nivel, teoreme de reprezentare, imagine, optimizare diferențiabilă, programare matematică fuzzy, punct de maxim Pareto.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Mircea Sularia, The Use of Fuzzy Sets in Optimisation Problem-solving, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 7(2), pp. 17-23, 1997.