The Role of Ontologies in A Multi-agent System for Business Process Reengineering

math. Alexandra Gălătescu
National Institute for Research and Development in Informatics, ICI Bucharest

Abstract: Lucrarea prezintă concluziile unei analize asupra necesităţii şi rolului ontologiilor într-o arhitectură pentru automatizarea reingineriei proceselor de afaceri, care să beneficieze de avantajele utilizării tehnologiei agenţilor software, în contextul globalizării şi al complexităţii lucrului în echipă. Ideea acestei arhitecturi este o consecinţă a stadiului automatizării încă insuficient integrată la întreaga complexitate a activităţilor de reinginerie. Fiind un domeniu mai puţin abordat în România, se realizează, la început, o prezentare a noțiunii de ontologie. Apoi, se prezintă tipurile de ontologii necesare pentru reinginerie şi se schițează arhitectura unui sistem multiagent, bazat pe ontologii pentru reingineria proceselor de afaceri.

Keywords: reingineria proceselor de afaceri, sisteme multiagent, ontologii formale, echipă virtuală de agenți.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Alexandra Gălătescu, The Role of Ontologies in A Multi-agent System for Business Process Reengineering, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 11(1), pp. 42-52, 2001.