The robust stability of linear systems

Prof. Dr. eng. Mihai Tertişco, Prof. Dr. eng. Călin Soare

Polytechnic Institute of Bucharest

Abstract: În lucrare sînt prezentate unele rezultate recente în domeniul stabilităţii robuste a sistemelor liniare continue și discrete. Publicarea acestui articol a fost determinată de intensitatea mare a cercetărilor în prezent şi ritmul alert de creştere a numărului de publicaţii în acest domeniu pe plan mondial.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Mihai Tertişco, Călin Soare, The robust stability of linear systems, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(1), pp. 22-27, 1991.