The Path to the Information Society in the Central and Eastern European Countries

THE ROLE OF RESEARCH-DEVELOPMENT AND EXPERIMENTATION

CEEC/EU Panel Meeting
March 7-8 , 1996, Bled, Slovenia

Organized by:
The European Commission
The Ministry of Science and Technology
International Center for Public Enterprises

Author: The Preparatory Working Group, including the following members:

Vaidotas Abraitis (Lithuania), Snejana Angelova (Bulgaria), Cene Bavec (Slovenia), Michel Bosco (the European Commission), Reinhard Büscher (Vice-President, the European Commission), Maria Carbone (the European Commission), Nicolae Costake (representative of Romania), Jerzy Ganczewski (Poland), Jean-Michel Chassériaux (ERCIM/INRIA, France), Matjaz Musek (Slovenia), András Siegler (Hungary), Aurel Ščehovič (Slovakia), Rudolf Štefec (Czech Republic), Klaus Wölcken (the European Commission)

 Grazyna Wojcieszko (the European Commission).

The members of the Preparatory Working Group express their gratitude for the suggestions and advice from the experts who have been consulted in the process. Their support in the drafting of this work was priceless.

Jointly published by the European Commission and the Ministry of Science and Technology of the Republic of Slovenia (March, 1996).

FOREWORD

Succesul, aşa cum se spune, are mai mulți tați. Acest lucru este cu siguranță valabil pentru societatea informaţională, după publicarea raportului Bangemann aceasta figurând în prim-planul agendei politice europene. Din start, am încercat să implic ţările central- şi esteuropene in abordarea noastră a societăţii informaţionale. Conferinţa comună din iunie ’95 de la Bruxelles a reprezentat o piatră de hotar în realizarea acestui lucru şi am fost mulțumit să văd că această colaborare a prins contur în mai multe moduri practice. Cele patru cadruri organizatorice configurate după întrunirea de la Bruxelles au condus la rezultate excelente, astfel incât eu consider că viitorul Forum CEEC – EU IS de la Praga se va concretiza într-un progres practic de realizare a scopului comun: societatea informaţională.

Cercetarea şi dezvoltarea au un rol-cheie în construirea societății informaţionale. Cea mai mare parte a tehnologiei necesare este deja accesibilă dar, în scopul creării unor noi servicii şi locuri de muncă, se impune o nouă dezvoltare pentru adaptarea acesteia la cerințele specifice societăţii şi cetățenilor. Este important ca țările central- şi esteuropene să fie incluse în aceste eforturi de cercetare, astfel încât să se obțină o societate informaţională cu adevărat globală în Europa şi să se poată anula discrepanţele existente la nivel regional. O cercetare comună, profundă, între Est şi Vest, inclusiv cooperarea la proiectele-pilot, nu poate decât să conducă la o Europă mai puternică şi la crearea a tot mai multor locuri de muncă. Raportul Grupului de Lucru propune, practic, o adâncire a cooperării între CEEC şi EU. O astfel de  cooperare reprezintă interesul ambelor părţi şi, din această cauză, eu sper că vor rezulta cât mai multe inițiative concrete pe această bază.

Ceea ce îi trebuie astăzi Europei mai presus de toate constă în a fi dispusă să opereze schimbări sociale şi economice. Ceea ce ne uneşte pe noi în transformarea economiilor naţionale dintr-o societate industrială într-o societate informațională o reprezintă utilizarea eficientă a cunoştinţelor ca factor decisiv în competiția industrială. Dar cunoștințele reprezintă, la rândul lor, o sursă finită. Din această cauză, este important să combinăm eforturile din toată Europa și să punem împreună umărul la construirea drumului spre societatea informațională.

 Dr. Martin Bangemann

View full text

CITE THIS MATERIAL AS:
Vaidotas Abraitis, Snejana Angelova, Cene Bavec, Michel Bosco, Reinhard Büscher, Maria Carbone, Nicolae Costake, Jerzy Ganczewski, Jean-Michel Chassériaux, Matjaz Musek, András Siegler, Aurel Ščehovič, Rudolf Štefec, Klaus Wölcken, The Path to the Information Society in the Central and Eastern European Countries, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 6(2), pp. 45-55, 1996.