The Orthogonality of the Arabic numbers and of the Latin alphabet using the Net Differences

Ion Ivan
ionivan@ase.ro

Daniel Milodin
daniel.milodin@ase.ro

Academy of Economic Studies of Bucharest

Abstract: Se definește conceptul de ortogonalitate a textelor. Se construiesc două sisteme de referință, folosite pentru studiul ortogonalității. Se studiază ortogonalitatea alfabetului latin și a cifrelor arabe. Se prezintă și se aplică un algoritm pentru determinarea ortogonalității pe baza sistemului de reprezentare. Algoritmul este implementat într-un produs software ale cărui rezultate sunt prezentate în lucrare.

Keywords: ortogonalitate, alfabet, metrici, sistem de referință.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Ion Ivan, Daniel Milodin, Ortogonalitatea cifrelor arabe și a alfabetului latin folosind diferențele nete, Revista Română de Informatică şi Automatică (Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control), ISSN 1220-1758, vol. 16(2), pp. 69-80, 2006.