The availability of information technologies: present requirements and perspectives in the context of information society

Adriana Alexandru
adriana@ici.ro

Elena Jitaru 
jitaru@ici.ro

Costin Pribeanu
pribeanu@ici.ro

National Institute for Research and Development in Informatics, ICI – Bucharest

Abstract: Accesibilitatea este o componentă esențială pentru construirea unei Societăți Informaționale, bazate pe incluziune socială și acces universal la tehnologie. Obiectivul acestei lucrări este trecerea în revistă a situației existente în domeniul implementării de tehnologii informatice accesibile, cu grad ridicat de utilizabilitate și prezentarea rezultatelor preliminare ale unui studiu privind gradul de interes în tehnologiile informatice inclusive și accesibilitatea produselor și serviciilor informatice.

Keywords: accesibilitate, incluziune, utilizabilitate.

View full text

CITE THIS PAPER AS:
Adriana Alexandru, Elena Jitaru, Costin Pribeanu, The availability of information technologies: present requirements and perspectives in the context of information society, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 16(4), pp. 7-12, 2006.