The architecture of information systems – the recommendations of the Commission of CEE*

Ing. I. Trandafir, Mat. R. Hrin, Ing. A. Butoi
Institute for Research in Informatics

1. Introduction

Cele mai multe arhitecturi informatice au fost concepute de către producătorii de calculatoare, pe baza caracteristicilor actuale şi de perspectivă ale propriilor lor produse. Aceste arhitecturi erau, în general, incompatibile între ele chiar și în condiţiile în care au fost utilizate unele standarde.
O arhitectură independentă de producători poate fi realizată numai de către comunitatea organizaţiilor utilizatoare ale tehnologiei informaţiei şi trebuie să izvorească din procesul ofertei și cererii. Acesta este spiritul în care sînt formulate principiile generale prezentate în continuare.
Ele reflectă necesităţile specifice utilizatorilor şi nu concepte de proiectare particulare. Mai mult, ele iau în consideraţie standardele existente și disponibilitatea produselor pe piaţă. De aici, rezultă necesitatea unei continue revederi a acestor principii. […]

View full text

CITE THIS PAPER AS:
I. Trandafir, R. Hrin, A. Butoi, The architecture of information systems – the recommendations of the Commission of CEE, Romanian Journal of Information Technology and Automatic Control, ISSN 1220-1758, vol. 1(2), pp. 45-47, 1991.

________________________________________________

* This record renders a summary of the material “Guidelines for an Informatics Arhitecture” (4th ed.), Office for official publications of the European Communities, Luxembourg, 1990.